OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 1 listopada 2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1 listopada 2020

 1. Dziś uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Nabożeństwa za zmarłych odprawiamy po Mszach świętych.

 2. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za ofiary, modlitwy i prace na rzecz parafii.

  – w Osieku: p. Szymonowi i Mateuszowi za ufundowanie nowego mikrofonu przy ambonce.

 3. Strefa czerwona narzuca ograniczenie uczestników Mszy świętych – 1 os./7m2. W Żelaznej – 50 osób, w Osieku – 36 osób. Przypominam o reżimie sanitarnym.

 4. Zachęcam do składania wypominek modlitewnych za zmarłych z naszych rodzin. Proszę o czytelne pismo, Bóg zapłać za składane z tej racji ofiary.

 5. PENITENCJARIA APOSTOLSKA WYDAŁA DEKRET O ODPUSTACH – z racji epidemii nowe zasady:

  – Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, można w tym roku uzyskać przez cały listopad;

  – Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, uzyskiwany w trybie zwyczajnym tego dnia lub w niedzielę poprzedzającą bądź następną przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, można w tym roku uzyskać we wszystkie dni listopada

  – Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) oraz odmówią modlitwę za zmarłych bądź wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.