OGŁOSZENIA PARAFIALNE – WIELKANOC 16.04.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

16 kwietnia 2017

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,

najbardziej jesteśmy Kościołem –

jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją (…).

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku,

Tysiąc lat jest jak jedna noc: Noc czuwania przy Twoim grobie…

Poetyckie słowa Andrzeja Jawienia (Karola Wojtyły) z „Wigilii Wielkanocnej 1966” zdają się wypowiadać tajemnicę Kościoła, który jest najbardziej sobą przy pustym grobie Jezusa. Tu jest bowiem pieczęć jego autentyczności i misterium życia w nadziei. Kościół przez wieki niesie światu wielkie przesłanie pustego grobu: Jezus zmartwychwstał, daje prawdziwy pokój i pełen miłosierdzia przebacza grzechy.

Wszystkim Drogim Parafianom i Miłym Gościom składam świąteczne życzenia: niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad złem, światłości nad ciemnością przyniosą radość i pokój, pogodę ducha oraz wypełnią naszą codzienność nadzieją budzącej się do życia wiosny, abyśmy zawsze byli mocni wiarą i mogli śpiewać radosne „Alleluja – Jezus żyje”. Niech Jezus Zmartwychwstały zawsze ma Was w swej opiece!
  1. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz parafii!

    – za dary na stół plebanijny;

    – za przygotowanie świątyni do obchodów świątecznych.

  2. Jest możliwość włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną RODACY BOHATEROM NA KRESACH, polegającą na przygotowaniu paczki wielkanocnej. Listę produktów można otrzymać w zakrystii. Dary zbierane są do końca kwietnia.